Artiklar

Genom åren har jag skrivit några artiklar i olika ämnen relaterade till mjukvaruutveckling på ett eller annat sätt.  Vissa av dessa har varit publicerade tidigare på andra ställen.

 • THE FOUR DIMENSIONS OF SYSTEM MODELS
  Publicerades första gången i The Rational Edge i november 2006
  Artikeln behandlar olika sätt man kan navigera runt i en systemmodell.  Bakgrunden till artikeln var att jag många gånger redan 2006 hade hamnat i förvirrade diskussioner om olika aspekter och olika delar av system.  Artikeln var mitt eget försök att försöka rita upp en karta över modeller så att man gemensamt kan komma överens om vad som diskuteras för tillfället.
 • USING REQUISITEPRO TO EVALUATE COMPETING BIDS
  Publicerades första gången i The Rational Edge i februari 2004
  Artikeln beskriver ett resultat från ett uppdrag jag hade på Försvarets Materielverk (FMV).  Uppdraget handlade om kravhantering för ett nytt system som skulle upphandlas.  Vi använde RequisitePro som kravhanteringsverktyg och insåg att vi kunde använda samma verktyg för att hantera utvärderingen av anbud utöver att använda det för det ’vanliga’ kravarbetet.
 • THE WHAT, WHY and HOW OF A SUBSYSTEM
  Publicerades första gången i The Rational Edge i november 2003
  Denna artikel var mitt försök att komma med ett förslag om hur UML-konceptet subsystem kan användas.  Innan jag skrev artikeln hade jag varit inblandad i många diskussioner om vad ett UML-subsystem egentligen var och hur det kunde användas, dels design-mässigt men även hur det skulle implementeras i praktiken i kod.